Slavo Sochor - obrázek
Som študentom posledného ročníka na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. V roku 2013 som tu spolu s kamarátom Rolandom založil kultúrny projekt Kino v bazéne. Okrem neho sa popri štúdiu venujem spolupráci s miestnymi kultúrnymi organizáciám ako organizátor a PR manažér (Záhrada CNK, za! amfiteáter, Filmový klub v Múzeu SNP, Amnesty International).

Založené projekty

  • Kino v bazéne 2015

    Projekt, ktorý od roku 2013 oživuje avantgardné nádvoria Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici kultúrne prostredníctvom kultúrnych podujatí.