ewelin ART - obrázek
ewelin ART production Mojim cieľom je podpora domácej tvorby, umelcov, remeselníkov. Zachytenie slovenského kultúrneho dedičstva a krásy našej kultúry prostredníctvom filmov a videí. Šírenie múdrosti pôvodného duchovna, oslava slovanstva a života.

Založené projekty

Žádný založený projekt.

Podpořené projekty

Žádný podpořený projekt.