Marek Šulík - obrázek

Marek Šulík

Marek Šulík, režisér dokumentárnych filmov, strihač a občasný vydavateľ. Vydávaniu kníh sa venuje sporadicky od roku 2007. Jeho edičný plán tvoria literárne diela blízkych ľudí (teda mentálnych či reálnych priateľov). Ide o nekoncepčnú, impulzívnu aktivitu, sprevádzanú sociálno-emocionálnymi výbojmi. Jej iniciátorom bol nevdojak spisovateľ, scenárista a maliar svíň Juraj Raýman, ktorý pána vydavateľa nezištne a opakovane bavil zasielaním hravých textov.

Založené projekty

Podpořené projekty