ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. - obrázek

ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z.

ASIL - asociácia ilustrátorov je združenie mladých talentovaných výtvarníkov, ktoré v prvom rade prezentuje prácu súčasných ilustrátorov a vo svojej činnosti sa zameriava na výstavné a vzdelávacie aktivity v oblasti ilustrácie a knižnej tvorby. Snaží sa nielen vytvárať databázu obsahujúcu najrôznejšie podoby ilustrácie, uľahčovať komunikáciu medzi tvorcami a vydavateľmi, ale i mapovať dianie v tejto oblasti a vytvárať platformu pre diskusie o problematike knižnej a ilustrátorskej tvorby.

Založené projekty