- obrázek

Založené projekty

Žádný založený projekt.

Podpořené projekty

  • Vďačnosť na želanie

    Prvý slovenský preklad knižky Gratefulness - the Heart of Prayer od uznávaného autora Br.Davida Steindla - Rasta.