Motoklub Drnovice - obrázek
Spolek Motoklub Drnovice, z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili příznivci motocyklů. Zájmem spolku je přiblížit široké veřejnosti svět motocyklů a motorkářů a souvisejících aktivit, zejména organizování společenských, sportovních a kulturních akcí, směřujících ke společenskému vyžití členů spolku. Základním účelem spolku je podpora zájmu veřejnosti a mládeže o motorismus, mototuristiku, motocyklový sport a motokulturu.

Podpořené projekty

  • Trabantem napříč Tichomořím

    Svět patří těm, co se neposerou, a tak vyrážíme na další kontinent točit další film. Opět ve velmi výživné sestavě. Jdete do toho s námi?