- obrázek

Katarína Šašláková

Podpořené projekty

  • Maľovanie je čarovanie 2

    Publikácia, ktorá deťom, ale aj dospelým hravou a vtipnou formou priblíži vybrané reprodukcie výtvarných umeleckých diel slovenských výtvarníkov.