Lenka Adamčíková Kostolanská - obrázek

Lenka Adamčíková Kostolanská

Povolaním učiteľka, zároveň však i zanietená fotografka a zberateľka životných skúseností. Po skončení vysokej školy odišla na rok a pol do Walesu, neskôr strávila rok ako saleziánska misijná dobrovoľníčka v Južnej Amerike. Rada spoznáva rozmanitosť našej planéty, prírodné krásy, ale i odlišné kultúry, ktorými sa v mnohých smeroch necháva inšpirovať.

Založené projekty