Edukativní společnost - obrázek
EDUKATIVNÍ SPOLEČNOST, o.s. je samosprávné a dobrovolné sdružení členů, které spojuje zájem populárně naučným způsobem vzdělávat veřejnost a připomínat jí historicky důležité dějinné událostí. Dále chce ES zvelebovat zvlášť vybraná místa naší země a připomínat děje a jedince, kteří jsou s kulturní, vědeckou a politickou historií našeho státu neodmyslitelně spojeni a zanechali v ní hluboké stopy. Edukativní společnost byla založena v roce 1993.