Peter Sanve - obrázek

Peter Sanve

Slovensko

Publikovať som začal už v rámci žiackeho časopisu na základnej škole. Po vydávaní viacerých printových samizdatov (Vzdor, Verejnosť) som nakoniec podľahol fenoménu videa a v roku 2012 založil prvú redakciu nezávislého internetového spravodajstva na Slovensku - portál Indymedia.sk. Od januára tohto roku som prijal ponuku stať sa súčasťou nadnárodnej Indymedia.TV so sídlom v Írsku.

Založené projekty

Podpořené projekty

Žádný podpořený projekt.