- obrázek

Založené projekty

Žádný založený projekt.

Podpořené projekty

  • Maľovanie je čarovanie

    Publikácia, ktorá deťom, ale aj dospelým hravou formou priblíži vybrané reprodukcie výtvarných umeleckých diel slovenských výtvarníkov.