Matus Zajac - obrázek
Dokumentárny fotograf. Vzdelanie FAMU, VŠVU. Práca magazín .týždeň. vydavateľstvá Limerick, Kalligram, Michala Vaška. Učím: Filozofická fakulta UK, katedra žurnalistiky v Bratislave. Workshopy: SDF, Samostatné. Úspechy: The best of Photojournalizm, Czech Press Photo, Slovak Press Photo, Novinárska cena atď. Výstavy: Slovensko, Česko, USA, Nemecko, Holandsko, Luxembursko, Rumunsko, Belgicko, Francúzko atď. Knihy: Podoby Viery 2011 a použité fotky v knihách v spomenutých vydavateľstvách .

Založené projekty

  • kniha MIMO / OUT

    Pomoc pri dofinancovaní expresívnej dokumentárnej fotografie dotýkajúcej sa 9 komunít v knižke Mimo/OUt oceňovaného fotografa Matúša Zajaca.