XDA Developers (CZ+SK) - obrázek

XDA Developers (CZ+SK)

XDA Developers (CZ+SK), založené podľa ustanovení zákona č. 83/90 Zb. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov je otvoreným, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť platnú pre ČR a SR.