Martina - obrázek
Mgr. Martina Ivičič (1981) Autorka je externou doktorandkou na Katedre filozofie, obor Teorie a dějiny vědy FF MU v Brne a vyučuje Umenie umelého života (Artificial life art) na obore Teorie interaktivních médií na Ústave hudobnej vedy Filozofickej fakulty MU v Brne. Publikovala pre A2, literárno-umelecký časopis ENTER, PROFIL súčasného výtvarného umenia, a FLASHART. Bola kurátorkou bioart výstav Life Affairs v Košiciach a 3rdCULTure v Nitre. Zaoberá sa biologickými aspektmi v digitálnom umení.