OZ SpArt-a - obrázek

OZ SpArt-a

Slovensko

Cieľom združenia je podporovať, rozvíjať, organizovať a usporadúvať športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity spojené s kultúrnym, prírodným a historickým dedičstvom Stropkovského regiónu pre širokú verejnosť.