saša tinková - obrázek

saša tinková

Celý život som Ho hľadala. Len som to nevedela. Hľadala som Boha, a v Ňom všetko, čo mi tak veľmi chýbalo, a čím môže zaplniť vrchovato iba On - lásku, bezpečie, prijatie, slobodu, radosť, pokoj... Po rokoch blúdenia v ezoterike sa ma Boh dotkol, dal sa mi spoznať a daroval mi tiež možnosť začať o Ňom a Jeho láske písať. Okrem písania sa venujem viacerým kresťanským aktivitám, spievam worship a gospel, študujem Božie slovo, rada sa s ľuďmi aj za ľudí modlím, rada okolo seba šírim nádej...

Založené projekty

Tys ma ľúbil prvý | Startovač sbírka Ukončený - neúspěšný

Tys ma ľúbil prvý

Moja knižka je príbehom najväčšej lásky - toho, ktorý nás Stvoril a ktorý čaká na naše ´áno´, aby mohol uzdraviť všetko v našom živote...

od saša tinková

9 %
  • 9 % splněno
  • 0 dnů do konce
  • 182 EUR vybráno