INESS - obrázek
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie. Cieľom INESS je rozšíriť všeobecné povedomie o spôsobe fungovania trhového mechanizmu, efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí.