Miška - obrázek
Michaela Pribilincová -autorka textov rozprávok a pesničiek. Som doktorkou psychológie a mojim poslaním je pomáhať ľudom posúvať sa vpred v ich osobnostnom raste. Som autorkou nápadu a zodpovedná osoba za jeho celkovú realizáciu. Zrealizovala som desiatky projektov na pomoc iným v ich osobnostnom raste. Som autorkou zážitkových izieb a preventívneho programu pre deti zameraného na rozvoj tolerancie.

Založené projekty