Zuzka Dušičková a Marka Staviarska - obrázek

Zuzka Dušičková a Marka Staviarska

Produkčnú filmovú spoločnosť a vydavateľstvo Zum Zum production založili v roku 2012 Zuzka Dušičková a Marka Staviarska. „Študovali sme filmovú produkciu na VŠMU a aj keď to nebolo zvykom na filmoch sme vždy pracovali spoločne. Uvedomili sme si, že sa nám spolu dobre robí, máme podobný, často rovnaký pohľad na svet, výber tém a ich spracovanie.“

Založené projekty

Podpořené projekty