Molechet - obrázek
Společenství Molechet je parta cca 10 nadšenců, která se věnuje historii. Kromě historických tanců a šermu často zabrousíme i do jiných oblastí. Obnovujeme tradice které nikdy nebyly v naší lokalitě. Takto vznikal Hornopočernický Masopust, Obchůzka Lucií nebo třeba Střelba ku ptáku. Také občas uskutečníme pouť po některé z Českých poutních cest. Pořádáme Festival Historického Tance nebo Historické slavnosti na Chvalském zámku v Praze Horních Počernicích. Vedeme také zájmové kroužky pro děti.

Založené projekty

  • Vos Mero Vo Čima

    Pomozte nám uskutečnit společnou výstavu čtyř autorů skupiny Molechet.

Podpořené projekty