Martin Kleibl - obrázek
Od svojho narodenia žijem v Petržalke. Po neúspešnom štúdiu architektúry som sa vrhol na štúdium fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde som v tomto roku dokončil doktorandské štúdium. Moje aktivity sa popri fotografovaní slovenskej krajiny viažu k dokumentovaniu najväčšieho stredoeurópskeho sídliska – Petržalky. Venujem sa jej už takmer osem rokov a za tie roky mám nazbieraných mnoho poznatkov a materiálov.

Založené projekty

  • PETRŽALKA / sprievodca

    Pri vyslovení slova Petržalka sa ľuďom vynoria rozličné asociácie, zväčša negatívne. Fotograf Martin Kleibl vás svojou knižkou presvedčí o opaku.