Prilin - obrázek
shogi především svým hlavním "reinkarnačním" prvkem ve formě vrácením vyloučených figur spátky na hrací desku vyžadují od hráče více intuice, respektive neulpívaní na jedné zvolené strategii, ale pružné adaptaci na zvraty, které v šachách nevyskytují v také míre, že by se dali metaforicky hodnotit jako "blesky z nebe"