e-bohém - obrázek

e-bohém

Vydáváme elektronické knihy a naší snahou je, abychom je nabízeli za takovou cenu, která čtenáře potěší a poskytne jim příležitost naplnit své tablety a čtečky zajímavou literaturou. Vedle produkce volných autorů se soustředíme na dosud neobjevené spisovatele a básníky. Jejich rukopisům se věnujeme velmi důsledně, každý projde redakční úpravou a korekturami. Za rok existence jsme tak pomohli na svět několika desítkám titulů.

Založené projekty

  • Knížka bajek ilustrovaná dětmi

    Sbírka více než 60 bajek podle Ezopa, La Fontaina a Krylova převyprávěných pro děti zkušeným autorem Arnoštem Vítem a ilustrovaná samotnými dětmi.