VYROBILO - obrázek

VYROBILO

VYROBILO.sk | sme progresívne zoskupenie kreatívnych ľudí snažiacich sa o podporu firiem, organizácií a regiónov prostredníctvom videomarketingu a vizuálnej komunikácie. Bohaté technické zabezpečenie, spoluprácu slovenských umelcov a dlhoročné skúsenosti využívame pri komerčných i neziskových projektoch, ktorými prinášame inšpiráciu a motiváciu do súčasného sveta efektívnymi metódami. Ponúkame 360 stupňové interaktívne video na Slovensku ako prví, v 4K rozlíšení!