OZ Buddhizmu diamantovej cesty Karma Kagju - obrázek

OZ Buddhizmu diamantovej cesty Karma Kagju

Občianske združenie zastrešuje aktivity podporujúce rozvoj buddhizmu diamantovej cesty na Slovensku.