CINEMASPOT, z. s. - obrázek
Jsme spolek, který se snaží podporovat kulturní dění v České republice. Naším cílem je zábavnou formou přiblížit současnou filmovou tvorbu a otevřít prostor jinému pohledu na věc. Do svých projektů si vybíráme zajímavé hosty, mentory, témata, na kterých se snažíme demonstrovat, že existují i jiné zajímavé cesty k pojímání umění a kultury, než ty, které jsou nám většinou prezentovány.

Založené projekty

  • CINEMASPOT workshopy

    CINEMASPOT pořádá workshopy pod vedením profesionálů pro začínající filmaře, studenty filmových škol a všechny filmové nadšence.