Startovač - financování projektů

human2human - obrázek

human2human

human2human (H2H) podporuje edukáciu, nekomerčné poradenstvo, koučovanie, vedenie, osobnostný rozvoj - netvorí však zisk. K čiastkovým činnostiam H2H patria najmä osvetová, vydavateľská a vzdelávacia činnosť, podpora multižánrovej umeleckej, literárnej a remeselníckej tvorby, podpora progresívnych startup-ových projektov a technológií zameraných najmä na rozvoj osobnosti a kolektívu, vydávanie tlačovín a multimediálnych nosičov ako aj podpora iných inštitúcií zameraných na oblasti záujmu H2H.

Založené projekty

Tajomstvo pečate mesta | Startovač sbírka Ukončený - neúspěšný

Tajomstvo pečate mesta

#dej knižky, určenej najmä mladším žiakom, sa odohráva v obchodnom centre a priania hlavného hrdinu Martina privedú ku chvíľam viac či menej príjemným

od human2human

0 %
  • 0 % splněno
  • 0 dnů do konce
  • 30 EUR vybráno