Jana Mináriková - obrázek
Po vyštudovaní Ateliéru dokumentu na VŠMU, sme s kamarátom Dušanom Bustinom, ktorý vyštudoval Ateliér scenáristiky a dramaturgie na tej istej škole, založili spoločnosť Almostar. Milujeme dobré filmy a snažíme sa ich aj robiť - tak po svojom. Pri tomto krátkom filme sa držím vety, ktorú nám raz ktosi povedal v súvislosti s krátkymi filmami: Keď niečo nevieš povedať do piatich minút, nehovor to vôbec.

Založené projekty

  • YOU ARE HERE

    Pomôžte dofinancovať krátky film o nadhľade a najstaršej turistickej rozhľadni na Slovensku.

Podpořené projekty