- obrázek

Ernest Mocny

Podpořené projekty

  • Rozum vo vrecku

    Je neviazaná zbierka básní a kresieb, ktorá sa potrebuje vytlačiť, zviazať a vydať.
  • NINA

    Krátky animovaný film od Ové Pictures o tom, že prekonať strach nebude ľahké. Bude to ťažké.