Zrození tygra - crowfunding kampaň

Podpořit - Zrození tygra

Kniha kambodžských buddhistických příběhů

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

20 000 Kč Kmotr/ kmotra knihy

Mé jméno bude uvedeno jako jméno hlavního sponzora, který svým darem významně přispěl k vydání knihy.
Za svůj příspěvek získám čest být kmotrem /kmotrou knihy při křtu knihy (datum bude upřesněno na FB stránkách autora) a šest výtisků knihy "Zrození tygra" s věnováním autora a dva výtisky knihy "Země čtyř vůní. Kambodžské pohádky" s věnováním autora. Knihy mi autor předá během křtu knihy v Brně (datum bude oznámeno na FB stránkách autora). Pohoštění bude zajištěno.

Počet dostupných odměn: 1/1