Zrození tygra - crowfunding kampaň

Podpořit - Zrození tygra

Kniha kambodžských buddhistických příběhů

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Dobrá sudička knihy

Mé jméno bude uvedeno v seznamu osob, které svým darem významně přispěli k vydání knihy.
Za svůj příspěvek získám pět výtisků knihy "Zrození tygra" s věnováním autora a jeden výtisk knihy "Země čtyř vůní. Kambodžské pohádky" s věnováním autora. Dílo obdržím poštou, cena za poštovné je již zahrnuta v mém finančním příspěvku.

Počet dostupných odměn: 3/3