Zrození tygra - crowfunding kampaň

Podpořit - Zrození tygra

Kniha kambodžských buddhistických příběhů

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 200 Kč Tygr a vůně osobně

Za svůj příspěvek získám jeden výtisk knihy kambodžských buddhistických příběhů "Zrození tygra" osobně od autora s jeho věnováním a jeden výtisk "Země čtyř vůní. Kambodžské pohádky" osobně od autora s jeho věnováním . Knihy mi předá během křtu knihy v Brně (datum bude oznámeno na FB stránkách autora). Pohoštění bude zajištěno.

Počet odměn není omezen