Startovač - financování projektů

Žižkov Parade 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - Žižkov Parade 2019

Žižkovská lokální přehlídka pouličního a loutkového divadla, klaunerie, mikromagie a francouzských šansonů.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 Kč Olejomalba

Olejomalby z tvůrčí dílny Modrý klíč o.p.s. Jejich autory jsou klienti s kombinovanými vadami. Obrazy vznikly pod vedením ak. malíře Stanislava Vondrů a jsou bez nadsázky velmi krásné.

Počet dostupných odměn: 5/5