ŽIVOT MEZI HVĚZDAMI - crowfunding kampaň

Podpořit - ŽIVOT MEZI HVĚZDAMI

Když se výlet změní v životní styl, práce v cestu, vlast v dovolenou, pak jsi přeměnil/a sny v realitu... Vítej v našem světě.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

50 000 Kč MECENÁŠ

STAŇTE SE SE SOUČÁSTÍ KNIHY.

Za tuto cenu dostanete 15ks výtisků pro Vaše klienty a zárověň budete uvedeni jako generální sponzor, kamkoliv se mihneme v příštích pěti letech. Jakože toho chystáme mnoho.

Datum doručení je přibližné - závisí na vytížení tiskárny.

Počet dostupných odměn: 1/1