ŽIVOT MEZI HVĚZDAMI - crowfunding kampaň

Podpořit - ŽIVOT MEZI HVĚZDAMI

Když se výlet změní v životní styl, práce v cestu, vlast v dovolenou, pak jsi přeměnil/a sny v realitu... Vítej v našem světě.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč 2x KNIHA + AKTIVNÍ ÚČAST NA VAŠÍ PŘESTAVBĚ

Za tuto cenu dostanete dva výtisky knihy (jednu pro přátele) + k tomu aktivní pomoc při přestavbě vašeho obytňáku. Od návrhu po zapojení jednotlivých komponent. Nabízím 40 hodin práce na místě a 1 rok konzultací online.

Datum doručení je přibližné - závisí na vytížení tiskárny.

Počet dostupných odměn: 5/5