Zelená elektřina pro útulek pro pejsky - crowfunding kampaň

Podpořit - Zelená elektřina pro útulek pro pejsky

Prosím pomozte vybudovat solární elektrárnu pro pejsky a získat tím pro útulek Voříšek trošku nezávisloti.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Hlavní sponzor výstavby

Hlavní sponzor výstavby je právnická či fyzická osoba, která pomůže stát se útulku Voříšek prvním útulkem který se stane s bezuhlíkovou stopou ekologicky odpovědným útulkem.Jako odměnu dostanete nástěnný kalendář, placku a můžete se podívat za brány útulku, projít si jej za asistence a výkladu ošetřovatele. Uvidíte jak si zde pejsci žijí, můžete si o nich popovídat a nakonec můžete vzít některého z chlupáčků na procházku. Hlavní sponzor bude uveden na tabuli sponzorů.

Počet dostupných odměn: 10/10