Zelená elektřina pro útulek pro pejsky - crowfunding kampaň

Podpořit - Zelená elektřina pro útulek pro pejsky

Prosím pomozte vybudovat solární elektrárnu pro pejsky a získat tím pro útulek Voříšek trošku nezávisloti.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 Kč Krásný nástěnný kalendář a pexeso

Jako odměnu dostanete krásný nástěnný kalendář s opuštěnými pejsky k tomu pexeso i s poděkováním za Váš dobrý skutek pomoc pro pejsky bez domova v útulku Voříšek.

Počet dostupných odměn: 50/60