Zelená elektřina pro útulek pro pejsky - crowfunding kampaň

Podpořit - Zelená elektřina pro útulek pro pejsky

Prosím pomozte vybudovat solární elektrárnu pro pejsky a získat tím pro útulek Voříšek trošku nezávisloti.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč Hrníček útulku Voříšek

Kouzelný hrneček útulku Voříšek na kávu či čaj Vám bude každý den připomínat dobrý skutek, pomoc pro pejsky bez domova v útulku Voříšek.
(pouze k vyzvednutí na útulku, neposíláme poštou)

Počet dostupných odměn: 20/20