Zelená elektřina pro útulek pro pejsky - crowfunding kampaň

Podpořit - Zelená elektřina pro útulek pro pejsky

Prosím pomozte vybudovat solární elektrárnu pro pejsky a získat tím pro útulek Voříšek trošku nezávisloti.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

300 Kč Pexeso s pejsky z útulku Voříšek

Odměnou Vám bude krásné pexeso s pejsky z útulku Voříšek, kterým se již podařilo najít nový a šťastný domov. Pokaždé když jej budete hrát, budou Vám pejsci dobrý skutek připomínat.

Počet dostupných odměn: 97/100