ZBORNÍK: PRIATELIA HISTÓRIE NOVOHRADU 2020 - crowfunding kampaň

Podpořit - ZBORNÍK: PRIATELIA HISTÓRIE NOVOHRADU 2020

Podporte vydanie zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a jeho bezplatnú distribúciu. Vy získajte limitovanú verziu - 240 strán navyše.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

30 EUR Mačka vo vreci

Ako poďakovanie za váš príspevok vám pošleme všetko, čo patrí k odmene "Zborníky a kniha" a ešte jednu zatiaľ bližšie nešpecifikovanú knihu. Budete mať na výber a bude to stáť za to.

Počet dostupných odměn: 11/20