Startovač - financování projektů

ZBORNÍK: PRIATELIA HISTÓRIE NOVOHRADU 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - ZBORNÍK: PRIATELIA HISTÓRIE NOVOHRADU 2019

Podporte vydanie zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a jeho bezplatnú distribúciu. Vy získajte limitovanú verziu - 150 strán navyše.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

120 EUR Zborník a beseda

Ako odmenu za túto čiastku ponúkame po tri kusy oboch častí limitovaného zborníka 2019 a právo vybrať a určiť miesto konania jednej z besied (v obci, na škole, v spolku apod.) v rámci Novohradu. Po dohode si je možné vybrať termín aj autora/tému prednášky. Navyše každý účastník besedy (garantujeme do počtu 50 ľudí) dostane zadarmo zborník. Besedy by sa mali konať v januári až apríli 2020.

Počet dostupných odměn: 3/3