Startovač - financování projektů

ZBORNÍK: PRIATELIA HISTÓRIE NOVOHRADU 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - ZBORNÍK: PRIATELIA HISTÓRIE NOVOHRADU 2019

Podporte vydanie zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a jeho bezplatnú distribúciu. Vy získajte limitovanú verziu - 150 strán navyše.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

111 EUR Zborníky a knihy 2020

V rámci tejto odmeny dostanete limitované verzie zborníkov 2019 a jeden kus každej knihy, na ktorej vydaní sa v roku 2020 bude podieľať vydavateľstvo Miloš Hric alebo občianske združenie Priatelia histórie Novohradu. Pôjde o minimálne 8 titulov, ale skôr viac. Všetky knihy sa budú týkať histórie Novohradu. V priebehu roku 2020 vám ich doručíme v dvoch alebo troch várkach.

Počet dostupných odměn: 5/5