Západem Evropy do Skotska na vysokém kole… - crowfunding kampaň

Startéři - Západem Evropy do Skotska na vysokém kole…

Pomozte s vydáním knihy o cestě od pramenů Labe do Skotska na vysokém kole…

Knihy