ZACHRAŇ HASIČSKÝ SPECIÁL, ZACHRÁNÍŠ I LES. - crowfunding kampaň

Podpořit - ZACHRAŇ HASIČSKÝ SPECIÁL, ZACHRÁNÍŠ I LES.

Jako dobrovolní hasiči chceme vzkřísit v terénu bezkonkurenční Pragu V3S, aby byla plně akceschopná a zachraňovala lesy. Sbírka ještě nekončí.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 000 Kč Plakát + stylový kelímek + magnetka + lahvinka +..

zalaminovaný plakát A4 s obrázkem upravené Pragy V3S a osobním poděkováním velitele naší jednotky + kelímek s klipem a obrázek naší cisterny Praga V3S a poděkováním + certifikát + 2x samolepka + magnetka hasičské cisterny Praga V3S + flaška poctivé slivovice ze Slovácka nebo skvělého vína od místního vinaře . lahvinka

Počet odměn není omezen