Zabíječ Říší - crowfunding kampaň

Podpořit - Zabíječ Říší

Podílejte se na vydání audiodramatu o Gotrekovi Gurnissonovi ze světa Warhammer Age of Sigmar Zabíječ Říší (Realmslayer). Poprvé v češtině!

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 000 Kč Pozvánka na křest Zabíječe Říší

Chci vás podpořit
Odměna: Dostanu veškeré předešlé výhody (mimo jednorázové) plus chci dostat pozvánku na křest Zabíječe Říší který se bude konat po úspěšném dokončení audiodramatu před jejím oficiálním vydání.

Počet dostupných odměn: 19/20