Zabíječ Říší - crowfunding kampaň

Podpořit - Zabíječ Říší

Podílejte se na vydání audiodramatu o Gotrekovi Gurnissonovi ze světa Warhammer Age of Sigmar Zabíječ Říší (Realmslayer). Poprvé v češtině!

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč Chci MP3 formát plus

Chci vás podpořit
Odměna: Uvedení vašeho jména v děkovačce jak na Youtube tak na DVD verzi.
Dostanu po vydání Audiodramatu vlastní MP3 formát k tomu bonusové MP4 nepovedených scén ze studia.

Počet odměn není omezen