YFU Dobrovolnický seminář 2015 - crowfunding kampaň

YFU Dobrovolnický seminář 2015

Pomozte nám zrealizovat seminář tvořen dobrovolníky pro dobrovolníky - čtyřdenní akci plnou workshopů, volnočasových aktivit a zábavy!

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

YFU je nezisková organizace, která pořádá výměnné zahraniční pobyty pro středoškoláky. Nedílnou součástí YFU jsou dobrovolníci, často sami absolventi programu, kteří pomáhají naplňovat poslání YFU. Tyto oddané pomocníky se nyní snažíme odměnit dobrovolnickým seminářem a žádáme Vás při tom o pomoc.

Crowdfunding

Cílem této naší historicky první crowdfundingové kampaně je poukázání na fakt, že stále existuje mnoho lidí, kteří svůj volný čas tráví dobrovolnickou činností. Přispěním na realizaci tohoto semináře nám opravdu hodně pomůžete - cílová částka nepokryje celý seminář do posledního haléře, ale mnohokrát zlepší naší startovací pozici k jeho zorganizování.

Vaše pomoc

Obracíme se na Vás s žádostí o pomoc - abychom mohli zorganizovat tento skvělý seminář, který je určen jak dlouholetým dobrovolníkům, stejně tak jako těm, kteří se třeba teprve nyní vrací ze svých ročních/semestrálních pobytů v zahraničí. 

20 000,-Kč

Částka, kterou se snažíme vybrat nám zcela jistě nepokryje veškeré náklady spojené s organizací tohoto semináře, ale výrazně nám ji ulehčí. Pokud se projekt ukáže být jako úspěšný a my tuto částku vybereme, použijeme ji na následující účely:

 • pronájem zázemí semináře (JEKA Lída, Srbsko)
 • zajištění dopravy na seminář a zpět pro všechny jeho účastníky
 • nakoupení stravy (na semináři si vaříme sami) na celou délku pobytu 
 • nakoupení pomůcek na volnočasové aktivity (flipchartové papíry, lepící pásky, fixy, post-ity, aj.)

Financování semináře - co když vybereme víc?

Předpokládáme, že celkové náklady na seminář se budou pohybovat okolo 30 000,-Kč. V tom případě pokud vybereme více, než požadovaných 20 000,- Kč, použijeme tyto peníze na provoz semináře. Pokud bychom vybrali ještě více, než 30 tisíc korun, pak zbylé peníze uschováme a zafinancujeme z nich další dobrovolnické akce, které se budou konat během letošního podzimu.

Tento projekt jsme rozdělili do několika milníků:

 1. 20 000,-Kč
  HAPPY (END?) :-) Zvládli jsme svůj cíl a vešeké finance z této kampaně budou použity na financování dobrovolnického semináře
 2. 20 000,- Kč - 30 000,- Kč 
  Jakákoliv částka přesahující metu 20 tisíc korun bude použita na realizaci semináře
 3. 30 000,-Kč a více
  Vše nad 30 000,-Kč uschováme a použijeme na další dobrovolnické aktivity, které jsou na programu zejména v září a v říjnu. Konkrétně to jsou:
  1) Popříjezdový seminář (PAO) pro zahraniční studenty, kteří se rozhodli, že stráví školní rok 2015/16 v České republice. Tento seminář se bude konat od 10. do 13. září v Krkonoších. 
  2) Seminář prezentačních technik. Již třetí ročník semináře, kde se dobrovolníci učí například jak prezentovat své nápady, jak mluvit před lidmi a nebo jak ovládnout řeč těla.

Pokud se však stane, že se cílová částka - 20 000,-Kč - nevybere, pak se nemusíte bát, peníze Vám budou vráceny v plné výši.

Anneke a dobrovolnici.jpg

Dobrovolnický seminář 

Co to vlastně je a jak to vzniklo? :-)

Nápad na zorganizování dobrovolnického semináře se zrodil v létě roku 2013, kdy se také poprvé úspěšně konal v Janských Lázních. Pojali jsme ho jako odměnu pro dobrovolníky - kteří celý rok aktivně pomáhají k naplňování YFU hodnot různými činnostmi, např.: návštěvami hostitelských rodin, infoprezentacemi na školách či pořádání přípravných seminářů jak pro zahraniční, tak pro české studenty. Součástí prvního ročníku byl mimo jiné i výšlap na Sněžku a spousta jiných aktivit, které nás znovu přesvědčili o tom, že práce s dobrovolníky je nesmírně důležitá.

A proto jsme se rozhodli z toho udělat tradici! Dobrovolníci jsou nesmírně důležitou součástí YFU (na celém světě jich je více, než 12 000) a z toho důvodu si myslíme, že je nezbytné, aby měli možnost jak své znalosti aktivně uplatňovat a předávat dál. Tento seminář je k tomu přesně určen - k tomu aby se dobrovolníci učili vzájemně mezi sebou, aby navázali nové kontaky a předali si zkušenosti.

Kraliky 2.jpg

Druhý ročník dobrovolnického semináře se konal na konci července 2014 v Králíkách na Moravě a i ten se setkal s úspěchem - zúčastnili se ho i "čerství" dobrovolníci, kteří se to léto právě vrátili ze svých výměnných studijních pobytů a tento seminář je nabudil k jejich budoucím aktivitám ve YFU. Mnoho z nich se později stalo kontaktními osobami zahraničních studentů, jiní měli na starosti infoprezentace o studiu v zahraničí na středních školách po celé České republice.

Laura a Susana.jpg

Ročník 2015

Pro letošní Dobrovolnický seminář jsme si vybrali lokalitu nám dobře známou - Srbsko. Nepojedeme však na Balkán, nýbrž jen pár kilometrů za Prahu. V této lokalitě - "JEKA Lída" jsme například již pořádali předodjezdový seminář (PDO) 2013 a i proto jsme se rozhodli, že letošní dobrovolnický seminář uspořádáme právě zde. 

Seminář se bude konat ve dnech 30. července - 3. srpna 2015.

JEKA Srbsko.jpg

YFU - Youth For Understanding

YFU bylo založeno v roce 1951 v Michiganu, USA. Jeho česká pobočka je na světě od roku 2005 a od té doby s ním vyjelo na studijní pobyt do zahraničí již více, než 100 českých středoškoláků ve věku od 15 do 18 let.

YFU Česká republika připravuje oba typy mezikulturních výměnných pobytů - outbound program, který umožňuje českým studentům vycestovat do zahraničí, a inbound program, který umožňuje zahraničním studentům roční pobyt s českou hostitelskou rodinou.

Poslání YFU 

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity. 

Dárce

Tato ikona označuje každého dárce/přispěvatele YFU. Toto je rovněž logo, které bude na odměnách pro Vás - na plackách či na tričku. Bude tak symbolizovat to, že jste to právě vy, kdo pomohl YFU k realizování tohoto semináře.

YFU_Donors_cmyk.jpg

Děkujeme! 

Všichni dobrovolníci, stejně jako tak celá komunita YFU Vám bude vděčná, pokud se budete s námi podílet na realizaci tohoto semináře svým finančním příspěvkem. Umožníte tím skvělou akci pro mladé lidi, kteří svoje zkušenosti ze studijního pobytu v zahraničí chtějí předávat dál.

Kontakt

Pro veškeré dotazy, feedback, nápady či připomínky neváhejte kontaktovat přímo mne na této adrese: ludek.jando@yfu.cz

Co si o tomto projektu myslíte?