Will Hall - Diagnózy 'F' a cesty k zotavení - crowfunding kampaň

Novinky - Will Hall - Diagnózy 'F' a cesty k zotavení

Hledáme podporu pro brněnské vystoupení terapeuta Willa Halla, který se sám dokázal dostat z bludného kruhu psychóz.

Ostatní
Pátá a poslední část Willova příběhu. Willův příbeh (5. část) Obrázek

Průvodce (http://www.vidacr.cz/wp-content/uploads/2013/12/Pr%C5%AFvodce-vysazov%C3%A1n%C3%ADm-l%C3%A9k%C5%AF-web.pdf) je tu proto, aby se lidé mohli sami rozhodovat, a vyvažuje možné klady a zápory psychiatrických léků přístupem  omezování (harm reduction) rizik, spojených s jejich užíváním i vysazováním tak, aby uspokojil pokud možno každého uživatele.

Chceme také prosadit přístup k alternativní léčbě duševních potíží. Systém psychiatrické péče se zaměřuje na podávání léků a na zlehčování jejich vedlejších účinků. Jiné možnosti se téměř nenabízejí. Mohu zmínit třeba případ ze southamptonské komunity, kde jsou psychiatričtí pacienti silně medikovaní a očividně strnulí a otupělí. Tato situace se nemění už celé dlouhé roky. Je třeba poctivě přiznat, že tlumit pacienty léky je chyba, že je třeba hledat jiné možnosti a že nelze jen nečinně přihlížet tomu, jak lidé upadají následkem vedlejších účinků léků. Potřebujeme vydatnější sociální podporu, lepší terapii a širší výběr alternativní péče.

Nedávno jsem viděl pro mne překvapivé video z Anglie, kde klientka v rámci systému veřejně dostupné péče absolvovala masáž a posilování jako součást léčby. Říkají nám, že nejsme realisté, když chceme, aby pacienti měli přístup k alternativám, jakými jsou třeba právě masáže a posilování. V jiných zemích už se to ale děje. Duševní zdraví spadá v USA do nefunkčního systému péče, který je třeba kompletně přebudovat. Alternativní léčba a celostní preventivní přístup k duševnímu zdraví by měl být jeho součástí. V zemích, kde se konzumuje méně psychiatrických léků jsou vyhlídky pacientů na zotavení výrazně lepší.

Středisko svobody vystupuje také proti nucené léčbě. Máme osobní zkušenosti s nedobrovolnou hospitalizací, omezovacími prostředky, pobytem na uzavřených odděleních a na samotkách, a také s nedobrovolnou medikací. Jsou i jiné možnosti, jen je potřeba financovat je a začít je využívat. Dobrovolnické programy fungují lépe, jsou levnější a nehrozí při nich traumatizování klientů, které by jim ztěžovalo přístup ke službám. Nucená léčba znamená nerovnost lidí před zákonem. Každý člen lidské společnosti by měl mít právo odmítnout léčbu, a to i v případech, kdy ho to podle lékařů může poškodit. Takové právo má třeba pacient s rakovinou, psychiatrickým pacientům je ale toto právo rutinně upíráno. Máme dost peněz na války a oddlužování bankovních ústavů, ale na dobrovolnou péči o duševní zdraví už ne. Mnoho lidí s duševními potížemi tak končí dokonce i ve vězení, protože nic lepšího společnost nefinancuje.

Čím jsem byl silnější a zdravější, tím jsem byl odhodlanější pomáhat druhým překonávat nástrahy systému, kterým jsem sám musel projít. Stal jsem se členem Projektu Ikarus, rozrůstajícího se společenství jedinců, kteří překonali medicínský přístup k duševním potížím a rozvíjejí vlastní tvořivost, aktivismus a duchovnost. Stal jsem se moderátorem pořadu Rádia Madness, vysílaného pravidelně na několika sdružených rozhlasových stanicích v USA. Po přestěhování do Portlandu v Oregonu jsem se zapsal na školu a začal organizovat místní pobočku sítě Slyšení hlasů (Hearing Voices). I když mnoha pacientům medikace a lékařský přístup docela vyhovuje, na celém světě narůstá počet zájemců o alternativu k mainstreamovému rutinnímu přístupu k duševním potížím. Živoucím příkladem takové alternativy je naše Středisko svobody a já doufám, že příběhů lidí jako já, kteří hledali a  našli svou vlastní cestu ke zdraví, uslyšíme stále víc.

Tento příběh byl zveřejněn se souhlasem Willa Halla a Střediska svobody: www.freedom-center.org/index.php

 

 (z anglického originálu http://bit.ly/1NUOMUJ přeložil Jiří Bryan)

Máme pro vás čtvrtou a předposlední část příbehu Willova zotavení. Willův příbeh (4. část) Obrázek

Mít kolem sebe další lidi, kteří věří v mé zotavení, mi pomohlo ze všeho nejvíc.

ocohen.jpg

Trvalo deset let, než jsem mohl začít s pátráním a aktivismem na poli duševního zdraví, aniž by mne přemáhal strach a traumatizující vzpomínky. Ještě dnes mne někdy vyvádí z rovnováhy četba knih o systému péče o duševní zdraví. Po přestěhování do Northamptonu jsem měl to štěstí, že jsem natrefil na Oryxe Cohena, survivora(1) psychiatrického zneužívání s diagnózou bipolární porucha. V místě neexistovala žádná skupina vedená lidmi a pro lidi s nálepkou těžké duševní poruchy. O všechno se tu staral systém péče o duševní zdraví. Nikdo v něm nemluvil o psychiatrickém zneužívání, jako by něco takového ani neexistovalo. A tak jsme spolu založili Středisko svobody (the Freedom Center).

 

Dnes v něm máme jednou týdně kurz jógy zdarma, jednou týdně podpůrnou skupinu, literární dílnu, rozhlasový pořad, akupunkturu, zastupujeme psychiatricky zneužívané klienty a pořádáme další pravidelné akce, jak lze zjistit na našich webovkách www.freedom-center.org. Na stránkách nazvaných Speak Out (Výpovědi) najdete příběhy uživatelů psychiatrické péče, včetně těch, kteří se zotavují bez medikamentů.

Zjistili jsme, že systém právní ochrany, ochránci lidských práv a systém vyřizování stížností fungují možná lépe než před dvaceti lety, ale stále ještě nedokáží zaručit pacientům základní lidská práva. Seznámili jsme se s otřesnými případy, kdy zdravotnický personál podcenil vedlejší účinky farmak, takže klienti skončili v komatu či s tardivní dyskinézí(2) a poškozeným mozkem a jejich stížnosti nikam nevedly.

Děláme tedy, co se dá. Pomáháme lidem vzepřít se nucené medikaci, vyhnout se hospitalizaci, dostat se k telefonním aparátům, informujeme je o vedlejších účincích léků, které jim jejich lékaři zatajili, pomáháme zajistit např. zubařskou péči i lidem na uzavřených odděleních, vystupujeme proti nadužívání psychiatrických léků, spojujeme zájemce o levnější alternativní péči a nepolevujeme ve svém úsilí pomáhat psychiatrickým pacientům a zastat se jich tam, kde je třeba. To vše děláme dobrovolně a s omezeným rozpočtem. Spolupracujeme se zdravotnickým personálem a profesionály. Jsme rádi, když se k nám přidají jako naši spojenci a přívrženci, protože máme za to, že dělají svoji práci proto, aby lidem pomáhali, a často jsou sami omezováni právě těmi institucemi, které by chtěli změnit.

Činnost Střediska svobody je kontroverzní a lidé nás někdy považují za pouhé odpůrce psychiatrických léků. My ale usilujeme o právo na informované rozhodnutí. Neříkáme lidem, co mají dělat, ani aby přestali užívat léky. Mnoho našich členů psychiatrické léky užívá. Pomáháme jim zjistit, co jim nejlépe vyhovuje, protože jenom vy sami můžete rozhodovat o tom, co vám skutečně pomáhá. Podporujeme lidi při postupném a opatrném vysazováním, ale jen tehdy, když si to sami přejí. A chceme přesné a nezkreslené informace o psychiatrických lécích, které umožní lidem v pravdě informovanou volbu. Pravdivé informace o lécích a duševních poruchách náš sytém zatím pacientům nenabízí, stejně jako jim nepomáhá léky vysadit, když si to sami přejí. Abychom vyhověli požadavku na lepší informovanost o účincích léků, vydali jsme svého vlastního Průvodce bezpečnějším vysazováním psychiatrických léků, který je dostupný na našem webu a přeložený již do několika dalších jazyků (pozn.: včetně českého). Průvodce je tu proto, aby se lidé mohli sami rozhodovat, a vyvažuje možné klady a zápory psychiatrických léků přístupem omezování (harm reduction) rizik, spojených s jejich užíváním i vysazováním tak, aby uspokojil pokud možno každého uživatele.

 

(1) survivor – přeživší, osobně upřednostňuji anglický výraz, už kvůli dvěma výrazně drnčivým a energetizujícím hláskám r. „Přeživší“ zní mi poněkud schlíple. :-)

(2) viz http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pol%C3%A9kov%C3%A9_dyskineze/PGS/diagnostika

 

 (z anglického originálu http://bit.ly/1NUOMUJ přeložil Jiří Bryan)

Nabízíme možnost osobní účasti při rychlokřtu Willova Průvodce bezpečnějším vysazováním. Chcete být kmotrou, kmotrem? Obrázek

Blíží se finále a tak jako další pobídku nabízíme možnost osobní účasti při rychlokřtu Willova Průvodce bezpečnějším vysazováním. Váš Průvodce projde obřadem křtu tak rychle, že si možná ani nevšimnete. Nemáte-li ještě svůj vlastní výtisk, nafasujete erární, který si po křtu již ponecháte. Volba křestního jména je na Vás... 

Zájem o účast u křtu můžete potvrdit zakoupením dárku Půjdu za kmotru, za kmotra. Počet lidí u křtu jsme omezili na 10.

.