Startovač - financování projektů

Vzpomínky panského kočího - crowfunding kampaň

Podpořit - Vzpomínky panského kočího

Podpořte vydání knihy. V plánu máme vytisknout 100 knih. Jedna může být vaše...

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

11 000 Kč Dedikant

Mezi tiskaři v Čechách se fenomén dedikování knih uchytil až zásluhou Mikuláše Bakaláře (1501). Někteří autoři (kupříkladu známý pisatel latinských předbělohorských pamfletů Michal Pěčka z Radostic) hledali své ochránce vskutku vysoko. Oslovovali nejen přední katolickou šlechtu a císaře, nýbrž i papeže. Konvence neporušili ani tehdy, připsali-li dílo z různých pohnutek hned několika osobám najednou. Kupříkladu Šimon Lomnický z Budče věnoval své dílo sedmadvaceti osobám... Držíme se těchto tradic, poděkujeme třem z vás jmenovitě přímo v knize.

(Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy)

Počet dostupných odměn: 3/3