Startovač - financování projektů

Vzpomínky panského kočího - crowfunding kampaň

Podpořit - Vzpomínky panského kočího

Podpořte vydání knihy. V plánu máme vytisknout 100 knih. Jedna může být vaše...

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 Kč Altruista

Když jsme dojeli do Vosova, tak si mne pan Bedřich zavolal k sobě a dal mi deset korun na pivo. Deset korun! To bych mohl poručit za všechny, ale takový já nejsem. Koupil jsem si sklenici piva a viržínko za šedesát krejcarů a zbytek dal večer manželce, která je za každou korunu navíc vděčná. (Ze vzpomínek Vojtěcha Kašpara)

Počet odměn není omezen